100% service  |  Groot aanbod in Amerika en Canada  |  Maatwerk specialist  |  Altijd 'Boek-gerust-garantie'  |  Niets is te gek  |       

SGR Corona-voucher

Informatie

SGR Corona-Voucher

SGR reisondernemingen hebben een mogelijkheid om bij het bij het omboeken of annuleren van je reis Corona-voucher uit te geven welke onder dekking valt van garantiefonds. Hiermee blijven reizigers de zekerheid houden dat hun reeds betaalde reissom veilig is gesteld. De SGR-garantieregeling is op deze vouchers van toepassing. Deze garantieregeling vind je op de website van het SGR.

Lees hier de meest gestelde vragen over Corona-voucher van het SGR.

1. SGR-Corona-voucher voorwaarden en bepalingen

Er is thans een ernstige crisissituatie ontstaan rond het zogenaamde Corona virus (Covid-19 virus) als gevolg waarvan de reisbranche wordt geconfronteerd met een groot aantal annuleringen en de verplichting aan reizigers de vooruitbetaalde reissommen terug te betalen. Een en ander kan tot cashflow problemen in de reisbranche leiden. Aan reizigers wordt daarom door reisondernemingen gevraagd om de reis om te boeken of om een voucher te accepteren voor een reis op een later tijdstip (we noemen dit gemakshalve 'Corona-voucher').

De garantieregeling van SGR sluit waardebonnen en reischeques die niet hebben geleid tot een boeking met een deelnemer-reisonderneming uit van vergoeding. Er is in deze crisissituatie aanleiding om te bepalen dat tijdelijk en onder na te melden aanvullende voorwaarden een Corona-voucher wel voor vergoeding in aanmerking kan komen, teneinde het consumentenvertrouwen in deze vorm van compensatie voor de annulering van een reis te versterken. Het bestuur van SGR besluit daarom als volgt:

1. Met ingang van 16 maart 2020 beschouwt SGR door aan SGR deelnemende organisatoren uitgegeven vouchers als vallende onder de dekking van SGR in de zin van artikel 3 van de SGR garantieregeling met inachtneming van punt 2 t/m 7 van dit besluit.
2.De waarde van de voucher kan niet meer zijn dan de (aan)betaling die gedaan is op de reis die geannuleerd is vanwege het Corona virus en welke reis oorspronkelijk ook onder de garantie van SGR viel.
3.De voucher dient een expliciete geldigheidsduur te bevatten van maximaal een (1) jaar na datum van uitgifte en is alleen inwisselbaar bij UStravel.nl/Canadatravel.nl.
4. De SGR deelnemer dient als partijen een voucher in eigen “look & feel” uitgeven, in ieder geval de volledige inhoud van het SGR besluit daarin terug te laten komen.
5. Op de voucher die een organisator uitgeeft dient de vermelde waarde gelijk te zijn aan het bedrag dat de consument al dan niet via de doorverkoper/handelaar heeft betaald aan de organisator (de “consumentenprijs“). 6.
Dit besluit heeft een tijdelijk karakter en vervalt op 31 december 2020 ten aanzien van de uitgifte van Corona-vouchers met garantie van SGR, onverminderd de mogelijkheid dat het bestuur na goedkeuring van de Raad van Toezicht deze termijn kan verlengen.

2. Het UStravel.nl/Canadatravel.nl Corona-voucher:

Het UStravel.nl/Canadatravel.nl Corona-voucher is voor de restitutie van alle reizen geboekt voor 16 maart 2020 met vertrek en geboekt vanaf 17 maart 2020 tot uiterlijk 31 augustus 2020 naar Canada en de Verenigde Staten (zie ook voorwaarden bij meest gestelde vragen en antwoorden) , of voor reizen na 1 juli vertrek die door UStravel.nl/Canadatravel.nl i.v.m. de niet uitvoerbaarheid van de geboekte reis worden geannuleerd Het voucher is inwisselbaar tot maximaal 1 jaar na uitgiftedatum en enkel geldig voor reizen die niet gewijzigd zijn naar een latere ( bijv. omgeboekt naar 2021) vertrekdatum. De waarde van het voucher kan niet meer zijn dan de betaling die je hebt gedaan op je oorspronkelijke reis. Een Corona-voucher heeft een geldigheidsduur van maximaal één jaar na datum van uitgifte en zal worden toegewezen aan de hoofdboeker van de reis. De omgeboekte reis moet uiterlijk 31 december 2021 hebben plaats gevonden.

Belangrijk: UStravel.nl/Canadatravel.nl werkt voor de organisatie (inkoop) van je reis met verschillende leveranciers samen die nu vaak ook ook weer vouchers afgegeven hebben met eigen voorwaarden. De besteding van het door UStravel.nl/Canadatravel.nl afgegeven Corona-voucher kan daarom dan ook beperkt worden tot de leveranciers en voorwaarden van je oorspronkelijke reis. Je kunt dus niet de waarde van je UStravel.nl/Canadatravel.nl Corona-voucher besteden (gebruiken) bij een nieuwe reis met andere leveranciers dan in je oorspronkelijke reis. Voorbeelden van leveranciers zijn airlines, andere SGR reisorganisaties, autoverhuurders of lokale aanbieders.

3. Restituties van de betaalde reissom is niet altijd geheel mogelijk

We begrijpen heel goed dat je misschien een voorkeur hebt voor teruggave van je betaalde reissom. De omstandigheden zijn echter zo uitzonderlijk, dat UStravel/Canadatravel.nl voor deze oplossing heeft gekozen. Ook de minister van EZ (economische zaken) en de ACM (Autoriteit consument en markt) hebben inmiddels de redelijkheid erkend van het afgeven van Corona-vouchers door reisorganisaties. Vanuit het ministerie EZ is er ook een garantie afgegeven aan het SGR ter dekking van het SGR risico. Dit is een extra financiële waarborg voor het Corona-vouchers.

UStravel.nl/Canadatravel.nl geeft alleen een Corona-voucher af over de reeds afgegeven verplichtingen door ons aan leveranciers van je reis. In praktijk betekent dit bijna altijd dat indien je vliegtickets reeds geprint en afgerekend zijn door UStravel.nl/Canadatravel.nl met de airline, dit ook de waarde van het Corona-voucher is. De airlines geven ook voor nu geen restituties maar airline waard vouchers af. Deze zijn dan later dan weer inzetbaar/inwisselbaar bij je nieuwe reservering. Deze airline waard vouchers koppelen wij dan ook aan je persoonlijke Corona-voucher. Het deel van de reissom waar UStravel.nl/Canadatravel.nl geen directe verplichting voor heeft restitueren wij direct terug aan je.

Informatie inzake de uitspraak van de Europese Commissie van 14 mei jl. waarin de airlines worden opgeroepen de consument, indien dit echt door de consument gewenst is, een cash refund te verlenen:
Belangrijk; deze uitspraak heeft alleen betrekking op tickets die direct door de consument bij de (Europese) airlines zijn geboekt en betaald. Airlines hebben al wel een voorbehoud inzake de terugbetalingstermijnen gemaakt. KLM heeft inmiddels aangekondigd dat er een bonus van 15% over de waarde van het afgegeven voucher gegeven wordt op boekingen, direct bij de airline gemaakt, waarbij klanten een EMD (waard voucher) accepteren en ook verzilveren binnen de termijn die daarvoor staat. Deze bonus vervalt als de consument alsnog aan het eind van de periode besluit de EMD voucher voor contant geld in te wisselen.

De Europese Commissie kan deze bepalingen alleen maar opleggen aan de in Europa gevestigde airlines.

De voorwaarden en bepalingen van de Corona-vouchers voor de pakketreizen, afgegeven door UStravel.nl/Canadatravel.nl vallen ook onder de SGR dekking, waardoor cash refund aan het eind van de vouchertermijn (formeel 12 maanden - 1dag) verzekerd is. De consument kan vanaf 6 maanden na datum van afgifte van het voucher een verzoek indienen tot een eerdere cash refund dan de termijn van twaalf maanden. Deze aanvragen worden individueel beoordeeld.

4. Algemene voorwaarden UStravel.nl/Canadatravel.nl Corona-voucher:

Voor het UStravel.nl/Canadatravel.nl Corona-voucher zijn de volgende voorwaarden van toepassingen:

1. De UStravel.nl/Canadatravel Corona-vouchers worden uitgegeven vanaf 17 maart 2020 en zijn niet van toepassingen op eerdere gemaakte afspraken.
2. Alleen geldig voor de reeds betaalde reissom. Het voucher kan niet meer waarde hebben dan dit bedrag.
3. Het voucher staat op naam van de hoofdboeker en is niet overdraagbaar op andere personen.
4. Het voucher is maximaal geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum.
5. De omgeboekte reis moet uiterlijk 31 december 2021 hebben plaats gevonden.
6. Het UStravel.nl/Canadatravel.nl Corona-voucher is alleen inwisselbaar bij UStravel.nl/Canadatravel.nl voor reizen naar Canada en de Verenigde Staten.
7. Het voucher is ter waarde van de maximale betaalde reissom. Deze waarde staat op het voucher vermeld.
8. De waarde van je voucher wordt verrekend met de nieuwe reis. Als er dan een bedrag overblijft, behoud je het restant van het voucher om later te besteden of om aan het eind van de periode om te zetten in een cash refund.
9.Onze leveranciers (w.o. de airlines) geven ook vouchers uit, de besteding van deze corona-voucher kan daarom worden beperkt tot de leveranciers (en bepalingen) van je oorspronkelijke reis.
10. Op dit voucher is de garantieregeling SGR van toepassing en conform bestuursbesluit van 16 maart 2020.
11. De meest recente SGR bepalingen en ANVR voorwaarden inzake het Corona-voucher zijn altijd leidend bij eventuele geschillen.