100% service  |  Groot aanbod in Amerika en Canada  |  Maatwerk specialist  |  Altijd 'Boek-gerust-garantie'  |  Niets is te gek  |       

nlende

Aanvullende voorwaarden UStravel.nl & Canadatravel.nl

Inclusief de Boek Gerust Garantie bepalingen

 Al deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden zoals die met ingang van 01-11-2020 luiden. 

Algemene bepalingen en definities

Reisorganisator: Degene die, in de uitvoering van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt (UStravel.nl/Canadatravel.nl).
Reisovereenkomst: Overeenkomst tot verschaffen van een georganiseerde reis met overnachting van meer dan 24 uur en minimaal twee van de volgende diensten: vervoer, verblijf, andere significante toeristische dienst.

Reiziger:
  • a. de wederpartij van de reisorganisatie (UStravel.nl/Canadatravel.nl).
  • b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard.
  • c. degene aan wie de rechtsverhouding tot aan de reisorganisatie (UStravel.nl/ Canadatravel.nl) is overgedragen.

Boekingskantoor: Het bedrijf (reisbureau of andere bemiddelaar) dat tussen de reiziger en UStravel.nl/Canadatravel.nl bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst. Dit vervalt indien je direct je reisovereenkomst bij UStravel.nl/Canadatravel.nl in Beuningen afsluit. Dit wordt verder benoemd als directe boeking.
Toeleverancier: Dit zijn de bedrijven die zorg dragen voor uitvoering van (een deel) van je boeking.
Werkdagen: De dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.
Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.30 uur.
Deze ANVR Reizigersvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten van de reisorganisatie UStravel.nl/Canadatravel.nl. Verder zijn op al onze reizen van toepassing de onderstaande aanvullende Ustravel.nl/Canadatravel.nl aanvullende voorwaarden.

Informatie overheid inzake reizen:

Geldt voor je bestemming 6 weken voor vertrek CODE GROEN, zoals vermeld op de website nederlandwereldwijd.nl van de overheid, dan er zijn geen veiligheidsrisico's en je kunt dan gewoon reizen. Als je toch wilt annuleren dan kun je gewoon  tegen onze lage ‘Boek Gerust Garantie’ annuleringskosten, je geboekte reis annuleren. Deze kosten wijken af van de standaard ANVR-annuleringskosten. De restantbetaling voor je reis doe je 6 weken voor vertrek.
Geldt voor je bestemming 6 weken voor vertrek CODE GEEL of CODE ORANJE zoals vermeld op de website nederlandwereldwijd.nl van de overheid -er zijn veiligheidsrisico's- en je wil hierdoor niet meer op vakantie? Dan kun je tegen onze lage ‘Boek Gerust Garantie’ annuleringskosten, je geboekte reis annuleren. Deze kosten wijken af van de standaard ANVR-annuleringskosten. De restantbetaling voor je reis doe je 6 weken voor vertrek. 
Geldt voor je bestemming 4 weken voor vertrek CODE ROOD, dan zijn geen reizen toegestaan. UStravel.nl/Canadatravel.nl annuleert dan je geplande reis. In dit geval overleggen we met je of we de reis gaan omzetten naar een andere datum of gaan annuleren en wij de gedane betaling gaan restitueren. Geldt 4 weken voor vertrek  CODE ORANJE voor je bestemming dan gelden ALLEEN de bepalingen van code rood als er een inreisverbod of quarantaineplicht voor je vakantiebestemming geldt. In alle andere gevallen kan de geboekte reis uitgevoerd worden en zal de reis niet door UStravel.nl /Canadatravel.nl worden geannuleert.  

In aanvulling op artikel 3.4 van de ANVR reisvoorwaarden

De kosten van het wijzigingsverzoek zullen vooraf bekend gemaakt worden.

In aanvulling op artikel 4.1 van de ANVR reisvoorwaarden

Bij een internet boeking is de reiziger gebonden na een ontvangen bevestiging van UStravel.nl/Canadatravel.nl, tenzij de reiziger zich-binnen-24-uur (werkdagen) op herroepingsrecht kan beroepen. Wij willen in dit verband verwijzen naar artikel 1.3 van de ANVR reisvoorwaarden.

In aanvulling op artikel 8.2.1 van de ANVR reisvoorwaarden

De reisorganisator stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevergd.

In aanvulling op artikel 9.2 van de ANVR reisvoorwaarden

De UStravel.nl/Canadatravel.nl Boek Gerust Garantie bepalingen

Tot 6 weken voor de datum van vertrek gelden in afwijking van de ANVR reisvoorwaarden de volgende kosten voor annulering

Losse reisonderdelen

 Annuleringskosten vluchten € 25,00 per ticket. 
 Annuleringskosten hotelboekingen € 10,00 per hotelboeking met een maximum van € 250,00 per reservering.
 Annuleringskosten villa’s € 100,00 per villa-reservering.
 Annuleringskosten huurauto € 25,00 per auto-reservering.
 Annuleringskosten camperhuur € 100,00 per camper-reservering.
 Annuleringskosten excursie € 25,00 per excursie-reservering.
 Annuleringskosten trein € 50,00 per trein-reservering.
 Annuleringskosten campings € 100,00 per campingpakket.

Samengestelde reizen of pakketreizen: 

 Annuleringskosten voor iedere combinatie van vluchten, hotels, camper, huurauto en villa € 100,00 per persoon met een maximum van € 500,00 per reservering (maximaal 9 personen per reservering).

Aanvullende voorwaarden voor de Boek Gerust Garantie:

 Geldig voor alle reizen met vertrek vanaf 1 april 2021.
 Aanbiedingen van vliegtickets zijn hiervan uitgesloten.
 Voor vliegtickets, hotels, villa’s, camperhuur, cruises,  treinreizen, excursies, campings ( waar onder de camperwegbrengspecials) en auto’s met (deels) niet- restitueerbare tarieven gelden de bij boeking genoemde annuleringkosten. ( zie ook artikel 9.4 van de ANVR voorwaarden. )
 De gedane aanbetaling minus de kosten zoals in dit artikel  vermeld, wordt binnen 14 dagen na datum van annulering gerestitueerd. 
Indien de ‘Boek Gerust Garantie’, voor de gekozen/gereserveerde diensten niet van toepassing is,  gelden de standaard ANVR- bepalingen.

Vanaf 6 weken vanaf de datum voor vertrek gelden de annuleringsbepalingen zoals opgenomen in artikel 9 van de ANVR reisvoorwaarden en de aanvullende UStravel.nl | Canadatravel.nl boekingsvoorwaarden. 

In aanvulling op artikel 9.4 van de ANVR reisvoorwaarden  

Opzegging door de reiziger (annulering) 

1) Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de toeleverancier. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in aanvulling op bovenstaande Boek Gerust Garantie, op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.
2a) In aanvulling op artikel 1; Voor cruises, lijndienstreizen (zie 2b), camperverhuur (zie 2c), treinreizen (2d) avontuurlijke reizen, rondreizen ,eigen- vervoerreizen inzake de verhuur van motorboten of zeiljachten, resp. reizen met bezoeken aan nationale parken incl. “pretparken” of bezoeken aan culturele- of sportevenementen, en van reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden gelden mogelijk afwijkende van de Boek Gerust Garantie bepalingen, annuleringsvoorwaarden. Je krijgt, indien dit aan de orde is, deze informatie gelijk met je offerte/prijsopgaaf.
2b) Voor lijndiensten geldt; bij actietarieven (dit wordt specifiek weergegeven in de offerte) en indien tickets zijn uitgegeven, altijd 100% annuleringskosten.
2c) Voor alle camperreserveringen geldt; indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal UStravel.nl/Canadatravel.nl de reiziger naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten, de volgende annuleringskosten in rekening brengen in aanvulling op de Boek Gerust Garantie bepalingen: bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot vertrekdatum 100%.
2d) Voor treintickets geldt; Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd bij UStravel.nl/Canadatravel.nl zijn de annuleringskosten naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten bij annulering vanaf de boekingsdatum tot en met de vertrekdag 100%. Zie voor artikel 2A, 2B, 2C en 2D ook de opgenomen bepalingen in de Boek Gerust Garantie.

In aanvulling op artikel 9.9 van de ANVR reisvoorwaarden

Indien in de bijzondere omstandigheden, benoemd in dit artikel, de luchtvaartmaatschappij voor je reservering een voucher ter beschikking stelt ter waarde van de voor deze reservering geboekte vluchten, dan geldt de waarde hiervan als onderdeel van de in dit artikel benoemde restitutie door de organisator. Deze voucherwaarde is dan onderdeel van de benoemde restitutie door de organisator.

In aanvulling op artikel 10.1 van de ANVR reisvoorwaarden

(Aan)betaling

1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Voor cruises, lijndienstreizen, rondreizen (inclusief camperverhuur), avontuurlijke reizen, eigen-vervoerreizen, inzake de verhuur van motorboten of zeiljachten, resp. reizen met bezoeken aan nationale parken incl. “pretparken” of bezoeken aan culturele- of sportevenementen en van reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden, gelden afwijkende aanbetalingsvoorwaarden. Deze vallen onder de aanbetaling. Je krijgt deze informatie in je offerte/prijsopgaaf.
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken vóór de vertrekdag in het bezit zijn van het boekingskantoor dan wel als sprake is van een directe boeking, in het bezit zijn van de reisorganisator. Deze termijn sluit aan op de Boek Gerust Garantie.
3. Indien de overeenkomst binnen zes weken vóór de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan. Na boeking ontvang je te allen tijde een factuur/bevestiging. Wij raden je aan deze altijd op juistheid te controleren. Indien daar onjuistheden op staan, dien je dit direct aan ons te melden.

Downloads

 ANVR Reizigersvoorwaarden  

 ANVR Bagage- en vervoersvoorwaarden
 Basisrechten pakketreis

Links

  www.anvr.nl
  UStravel.nl Privacy Policy